Norwegian Fishing Rivers: Ranked by Sea Trout and Migratory Char Average Weight (kg)

Click a river to view detailed information for the river. Click a column title to sort by that column. Use the menu on the left to change which river data is shown.

Catch statistics courtesy of Statistics Norway.

Annual Average Fish Weight (kg)
2004 - 2018
RiverMin.AverageMax.2018
1Ryggelva0.81.53.33.3
2Fjæraelva (Rullestadelva)0.01.52.82.8
3Mørkridselva1.22.02.72.7
4Lærdalselva0.01.73.12.6
5Lommervassdraget (Bellkjøselva)1.12.64.22.5
6Strynselva1.41.92.52.5
7Batnfjordelva0.01.32.52.5
8Visa (Vistdalselva)0.61.32.52.5
9Lakselva (Misværelva)0.71.22.52.5
10Ervikelva0.41.12.52.5
11Årdalselva incl. Årdalsvatnet (main string Årdalsvassdraget)1.72.43.52.4
12Aurlandselva1.72.22.82.3
13Nærøydalselva1.51.92.32.3
14Laksåga Nordfjorden1.11.72.52.3
15Austefjordleva (Fyrdselva)0.01.32.32.3
16Brusdalsvatnet0.00.22.32.3
17Fortunselva1.52.12.82.2
18Loelva (Loenvassdraget)1.31.82.22.2
19Oldenelva1.52.33.02.1
20Sagpollvassdraget0.01.34.02.0
21Ågårdselva (part of Glommavassdraget)0.01.32.02.0
22Strandaelva0.00.92.02.0
23Norddalselva in Flora0.00.92.52.0
24Leirelvvassdraget0.00.82.02.0
25Hildreelva0.00.62.02.0
26Norangdalselva0.00.52.02.0
27Litledalselva1.62.12.91.9
28Granvinselva1.11.62.21.9
29Eira (main string of Eiravassdraget)1.01.51.91.9
30Sulitjelmavassdraget (Sjønståelva)0.00.51.91.9
31Eidselva1.21.82.21.8
32Saltdalsvassdraget1.31.72.11.8
33Ortnevikelva0.61.11.81.8
34Velledalselva (Fetvassdraget)0.71.11.81.8
35Drivavassdraget1.72.12.51.7
36Gloppenelva1.72.02.51.7
37Valldalselva (Sylteelva)1.31.72.11.7
38Eio m / Bjoreio og Eidfjordvatnet (hovedstreng av Eidfjordvassdraget)1.31.72.21.7
39Usma (Øksendalselva)0.91.72.51.7
40Jostedalselva1.21.62.41.7
41Spansdalselva (Lavangselva)0.91.42.01.7
42Nidelva0.01.31.91.7
43Fustavassdraget0.00.71.71.7
44Kilselva (Bjørkedalsvassdraget)0.00.51.71.7
45Ranaelva incl. Plura1.31.82.81.6
46Drammenselva1.21.62.21.6
47Røssåga0.01.52.71.6
48Hopevassdraget1.11.52.11.6
49Målselvfossen (part of Målselvvassdraget)1.01.41.91.6
50Nordfolda0.71.42.41.6
51Æneselva0.71.42.21.6
52Korsbrekkelva0.81.41.71.6
53Numedalslågen1.11.21.61.6
54Rensåvassdraget0.71.01.61.6
55Etneelva0.01.01.91.6
56Vefsnavassdraget0.00.71.61.6
57Sogndalselva0.81.95.01.5
58Øvre Målselv incl. Rostaelva (part of Målselvvassdraget)1.01.41.61.5
59Surna incl. Rinna1.11.41.61.5
60Todalselva (Toåa) in Surnadal1.01.21.51.5
61Kvina (Kvinedalselva)0.91.21.51.5
62Omvikelva0.01.11.81.5
63Manndalselva Kåfjord0.01.01.51.5
64Fjærevassdraget0.70.91.51.5
65Tressa (Trefjordelva)0.00.62.21.5
66Skauga0.00.41.51.5
67Olterelva / Istadelva0.00.41.51.5
68Verdalselva (main string of Verdalsvassdraget)1.11.52.11.4
69Hopselva in Hyen (Hopeelva)0.91.41.81.4
70Skøelvvassdraget0.91.32.01.4
71Otra0.91.21.61.4
72Beiarvassdraget0.81.21.41.4
73Lakselva Aursfjord0.81.22.31.4
74Mandalselva1.01.21.41.4
75Reisavassdraget (Nordreiselva)0.81.21.51.4
76Sandvikselva1.01.21.41.4
77Åelva (Åbjøra)0.81.21.51.4
78Kongsmoelva0.01.21.71.4
79Audna (Audnedalselva)0.91.11.41.4
80Oselva incl. Osvatn in Molde0.71.01.41.4
81Gjervalelva, Rødøy0.61.01.81.4
82Kinso0.00.91.61.4
83Elvegårdselva in Narvik1.21.93.41.3
84Vikja (Viksvassdraget)1.11.73.81.3
85Jølstra (Førdeelva)1.31.51.91.3
86Åelva / Ommedalselva1.11.41.91.3
87Sundsfjordelva, Gildeskål0.01.22.21.3
88Lakselva in Porsanger0.71.21.51.3
89Orkla1.01.21.41.3
90Uskedalselva0.91.21.61.3
91Eibyelva (part of Altavassdraget)0.81.21.71.3
92Glomma (main string of Glommavassdraget)0.01.11.81.3
93Spildervassdraget (Spildra)0.71.11.41.3
94Levangerelva0.91.11.31.3
95Laksåvassdraget0.01.02.21.3
96Suldalslågen (Sandselva)0.01.02.31.3
97Kobbelva0.61.01.41.3
98Årdalselva (storåa)0.01.01.51.3
99Sandfjordelva in Gamvik0.61.01.31.3
100Urvollvassdraget0.60.91.31.3
101Gjersjøelva0.00.81.31.3
102Tverrelva (Alta)0.00.81.41.3
103Lakselva incl. Sæterelva0.00.71.71.3
104Forfjordelva0.00.71.31.3
105Årøyelva0.00.72.01.3
106Nordelva (part of Namsenvassdraget)0.00.62.01.3
107Rødneelva (Sandeidelva)0.00.51.41.3
108Nordelva in Sauda (Åbøelva)0.00.41.31.3
109Bøelva / Storelva0.00.11.31.3
110Terråkelva0.01.33.01.2
111Komagelva0.71.22.01.2
112Stabburselva Vesterbotn1.01.21.41.2
113Søya0.91.11.51.2
114Daleelva in Høyanger0.01.11.81.2
115Søråa (part of Namsenvassdraget)0.81.11.31.2
116Vesterelva in Nesseby0.51.02.51.2
117Fuglestadelva0.01.01.51.2
118Storelva-Fjærland0.71.01.31.2
119Søa in Hemne0.50.91.51.2
120Børselva incl. Vieksa and Ailigas0.80.91.21.2
121Munkelva0.00.91.81.2
122Aureelva in Sykkylven0.00.92.01.2
123Transfarelva0.00.91.41.2
124Lille Porsangerelv0.00.81.21.2
125Breilandsvassdraget0.00.81.21.2
126Håelva0.00.81.21.2
127Mehamnelva0.00.82.31.2
128Bognelva0.00.71.51.2
129Mathiselva0.00.71.51.2
130Divielva (part of Målselvvassdraget)0.00.62.01.2
131Neverdalsvassdraget0.00.51.51.2
132Sandselva Balsfjord (to Malangen)0.00.41.21.2
133Mørsvikelva0.00.42.51.2
134Gaula (main string of Gaulavassdraget)1.01.21.51.1
135Figgjo1.01.21.41.1
136Skienselva (main string of Skiensvassdraget)0.01.21.81.1
137Stordalselva0.01.12.11.1
138Tana incl. tributaries (Norwegian part)0.91.11.51.1
139Storelva in Lebesby0.71.11.51.1
140Russelva incl. Ravduljohka0.01.02.01.1
141Grense Jakobselv0.01.02.01.1
142Risfjordvassdraget0.81.01.11.1
143Halselva (Vassbotnelva)0.71.01.21.1
144Ogna0.61.01.31.1
145Skipsfjordvassdraget0.70.91.31.1
146Bjerkreimselva0.70.91.11.1
147Brøstadelva0.00.91.21.1
148Nedre Målselv (part of Målselvvassdraget)0.70.91.31.1
149Hølelva (Tømmerelva) Balsfjord0.60.81.11.1
150Botnelva0.00.71.41.1
151Espedalselva (Mæleelva)0.00.71.31.1
152Melavassdraget0.20.61.11.1
153Bævra (Svorka)0.00.61.41.1
154Frafjordelva0.00.61.51.1
155Sandneselva0.00.51.31.1
156Storelva (Saudavassdraget)0.00.51.31.1
157Byaelva (part of Steinkjervassdraget)0.00.21.61.1
158Oppløyelva0.01.73.71.0
159Åroselva0.01.22.71.0
160Eida incl. Grungsstadvatnet (part of Namsenvassdraget)0.01.12.01.0
161Fjelna0.81.12.01.0
162Burfjordelva0.61.13.01.0
163Straumenvassdraget0.01.11.51.0
164Nidelva (Arendalsvassdraget)0.81.11.71.0
165Hellelandselva (Eigersundsvassdraget)0.71.01.31.0
166Neidenelva (Norwegian part)0.81.01.21.0
167Bjøråa incl. Eidsvatnet (part of Namsenvassdraget)0.71.01.21.0
168Lysbotnvassdraget0.71.01.51.0
169Reipåvassdraget0.71.01.21.0
170Åelva (Røsta)0.61.01.51.0
171Songdalselva0.91.01.11.0
172Lomselva (Lomsdalselva)0.01.02.01.0
173Eidevassdraget0.61.01.31.0
174Simadalselva (Sima)0.00.91.81.0
175Skittenelva0.00.91.71.0
176Kvænangselva0.00.91.81.0
177Lakselva Gullesfjord0.70.91.01.0
178Vestre Jakobselv0.60.91.61.0
179Sokndalselva0.80.91.11.0
180Finnsætervassdraget0.70.91.11.0
181Straumselvvassdraget0.70.91.11.0
182Lyseelva0.60.81.01.0
183Karpelva0.00.82.21.0
184Hopvassdraget (Steigen)0.60.81.01.0
185Kvalsundelva0.00.71.81.0
186Melåa0.00.71.11.0
187Lakselva in Kviby0.00.71.11.0
188Roksdalsvassdraget0.00.61.01.0
189Aursunda (Aursundlielva)0.00.61.01.0
190Botnvassdraget0.40.61.01.0
191Ytre Billefjordelva0.00.62.01.0
192Bardalselva0.00.61.41.0
193Todalselva in Aure0.00.61.31.0
194Storelva0.00.61.01.0
195Laksåa in Valnesfjord (Fauske)0.00.51.81.0
196Åmselva in Vats0.00.51.01.0
197Julelva0.00.41.51.0
198Røa (Hovdenakken)0.00.41.91.0
199Botnelva0.00.41.11.0
200Tennevikelva0.00.41.31.0
201Vikedalselva0.00.41.01.0
202Ådlandsvassdraget (Frugardselva)0.00.41.01.0
203Rakfjordvassdraget0.00.21.01.0
204Mittetelva0.00.21.11.0
205Veig (part of Eidfjordvassdraget)0.00.21.01.0
206Forra (part of Stjørdalsvassdraget)0.01.53.20.9
207Stjørdalselva (main string of Stjørdalsvassdraget)0.01.32.70.9
208Vosso (Vossovassdraget)0.91.22.10.9
209Gaula Sunnfjord0.91.21.60.9
210Osenelva (Svardalselva)0.91.11.30.9
211Nausta0.91.01.20.9
212Oselva in Os0.91.01.50.9
213Storelva, Natås0.71.01.40.9
214Forsåvassdraget, Ballangen0.71.01.80.9
215Dirdalselva0.91.01.20.9
216Futelva, Bodø0.31.01.50.9
217Lyngdalselva (Lygna)0.81.01.20.9
218Lierelva0.91.01.10.9
219Repparfjordelva incl. Skaidijohka0.70.91.40.9
220Skillefjordelva0.80.91.20.9
221Åheimselva0.00.91.40.9
222Tønsvikelva0.00.91.30.9
223Løksebotnvassdraget0.80.91.10.9
224Namsen (main string of Namsenvasdraget)0.70.91.00.9
225Myklebostadvassdraget0.50.91.20.9
226Teksdalselva0.00.91.30.9
227Storelva (Arnaelva)0.00.91.10.9
228Bogna0.60.91.70.9
229Breivikvassdraget0.50.81.10.9
230Oksdøla0.00.81.20.9
231Hopselva0.00.82.00.9
232Silavassdraget0.40.81.10.9
233Jægervatnvassdraget0.60.81.00.9
234Haugdalselva0.00.71.20.9
235Sylte- / Moaelva0.50.70.90.9
236Futelva in Gamvik0.00.71.00.9
237Ballesvikvassdraget0.00.70.90.9
238Farstadvassdraget0.00.71.50.9
239Straumevassdraget0.50.70.90.9
240Falkfjordvassdraget0.00.60.90.9
241Svolværvassdraget0.00.50.90.9
242Oldenelva0.00.51.30.9
243Færsetvassdraget0.00.30.90.9
244Kongselvvassdraget0.00.20.90.9
245Hopvassdraget (Vågan)0.00.21.00.9
246Rauma (main string of Raumavassdraget)0.01.01.90.8
247Tovdalselva0.81.01.20.8
248Matreelva0.81.01.20.8
249Sokna (part of Gaulavassdraget)0.01.02.40.8
250Vigda0.71.01.80.8
251Steinsdalselva0.61.01.40.8
252Lysakerelva0.50.91.50.8
253Frøysetelva0.80.91.10.8
254Salangsvassdraget0.80.91.20.8
255Laukhelle (Lakselvvassdraget)0.80.91.10.8
256Daleelva in Vaksdal0.80.91.00.8
257Oldervikelva0.00.81.30.8
258Valneselva, Bodø0.00.81.80.8
259Altaelva (main string of Altavassdraget)0.50.81.10.8
260Varpavassdraget (Kvannelva)0.60.81.20.8
261Loneelva0.60.81.10.8
262Ferja (part of Årgårdsvassdraget)0.60.81.10.8
263Grasmyrvassdraget0.60.81.10.8
264Klokkerelva0.00.81.50.8
265Vannareidvassdraget0.00.81.30.8
266Kjerringnesvassdraget0.70.81.00.8
267Delpvassdraget0.60.81.00.8
268Laksådalsvassdraget (Laksåa)0.40.81.10.8
269Kvistenelva0.00.81.30.8
270Tårstadvassdraget in Evenes0.40.81.10.8
271Bogenvassdraget0.60.70.90.8
272Oselva in Syvde (Sørdalsvatnet)0.50.70.90.8
273I. Straumsfjordvassdraget0.60.70.80.8
274Langfjordelva0.60.70.90.8
275Fiskefjordelva0.30.71.10.8
276Strandåvassdraget0.50.70.90.8
277Vågsbøelva (Nosvassdraget)0.00.70.90.8
278Norddalselva in Åfjord0.50.70.80.8
279Syltefjordelva / Ordo0.00.61.20.8
280Fiskebølvassdraget0.00.31.10.8
281Steinkjerelva (main string of Steinkjervassdraget)0.00.21.30.8
282Rotsundelva0.60.81.20.7
283Oksfjordvassdraget0.60.81.00.7
284 Årgårdselva incl. Øyensåa (main string of Årgårdsvassdraget)0.60.70.90.7
285Mosneselva0.60.70.90.7
286Strandelvvassdraget0.00.70.90.7
287Langvatnvassdraget0.50.71.00.7
288Stordalselva in Åfjord0.50.71.00.7
289Austerelva (part of Årgårdsvassdraget)0.60.70.90.7
290Veidneselva0.60.70.90.7
291Storelva-Dale (Dalselva) in Fjaler0.50.70.80.7
292Tennelvvassdraget0.40.71.00.7
293Skogsfjordvassdraget0.40.71.10.7
294Skallelva (main string of Skallelvvassdraget)0.50.70.70.7
295Ringvatnvassdraget0.50.70.80.7
296Tromvikvassdraget0.50.60.70.7
297Rossfjordvassdraget0.50.60.90.7
298Sør-Tverrfjordelva (Tverrfjordvassdraget)0.50.60.90.7
299Hamnevassdraget0.00.61.10.7
300Gryttingvassdraget0.00.60.90.7
301Kvasseimselva0.00.51.00.7
302Vassgårdselva0.00.51.30.7
303Teinvassdraget0.00.40.90.7
304Nonsvassdraget / Sagelvvassdraget0.00.30.70.7
305Moelva incl. Salsvatnet (main string of Salvassdraget)0.61.11.40.6
306Vegårvassdraget (Storelva in Holt)0.60.91.30.6
307Indrehusvassdraget in Bremanger0.60.91.10.6
308Flekkeelva0.60.71.10.6
309Flostrandvassdraget0.50.71.00.6
310Gårdselvvassdraget0.50.60.80.6
311Laksvatnvassdraget Balsfjord0.40.60.70.6
312Buksnesvassdraget0.50.60.70.6
313Sandlandselva0.40.60.80.6
314Vaterfjordvassdraget0.00.50.80.6
315Møkkelandsvassdraget0.00.50.80.6
316Sommerheimvassdraget0.00.50.90.6
317Vikelva0.00.40.90.6
318Fløvatnvassdraget0.00.40.60.6
319Vassdalsvassdraget0.00.40.60.6
320Vatneelva0.00.30.80.6
321Lille Langfjordvassdraget0.00.30.90.6
322Hustadelva incl. Fustvatnet and Langvatnet0.00.31.00.6
323Oshaugvassdraget0.00.21.00.6
324Grunnfjordvassdraget0.00.10.60.6
325Stabburselva (Hellemovassdraget)0.51.12.50.5
326Øysteseelva0.00.71.70.5
327Åndervassdraget0.40.71.10.5
328Holmstadvassdraget0.00.61.00.5
329Alsvågvassdraget0.00.61.00.5
330Romarheimselva0.50.60.70.5
331Vardnesvassdraget0.00.60.80.5
332Rivedalselva0.00.51.10.5
333Tømmervikelva0.00.50.80.5
334Kjærelva incl. Storvatnet0.00.51.00.5
335Eidebuktvassdraget0.00.50.70.5
336Klovassdraget0.00.41.40.5
337Å-vassdraget (in Tranøy)0.30.40.60.5
338Sagvatnanvassdraget0.00.30.50.5
339Nordsandvassdraget0.00.30.80.5
340Hinnåvassdraget0.00.31.00.5
341Fuglvågvassdraget0.00.20.90.5
342Hopenvassdraget0.00.21.00.5
343Rokstadelva0.00.00.50.5
344Akerselva0.00.72.00.4
345Gåsfjordvassdraget0.00.40.70.4
346Rogsøyvassdraget0.30.40.50.4
347Skogvollvassdraget0.00.30.70.4
348Nevelsfjordvassdraget0.00.20.60.4
349Mellomelva / Åsjordelva0.00.71.50.3
350Rungadalsvassdraget0.00.50.80.3
351Helosvassdraget0.00.30.60.3
352Saltvatnvassdraget0.00.20.40.3
353Lakselva (Storvatnvassdraget)0.00.40.80.2
354Lakselva, Beisfjord0.01.93.10.0
355Opo incl. Sandvinvatnet0.01.53.60.0
356Skjoma incl. Kobbelva0.01.42.90.0
357Nordkjoselva0.01.32.30.0
358Rombakselva0.01.33.50.0
359Enningdalselva (Berbyelva)0.01.32.00.0
360Jondalselva0.01.24.00.0
361Skibotnelva0.01.21.90.0
362Ørstaelva0.01.22.40.0
363Eikedalsvatnet (part of Eiravassdraget)0.01.11.70.0
364Sakselva (part of Salvassdraget)0.01.11.70.0
365Lønningdalselva0.01.12.60.0
366Flåmselva0.01.13.40.0
367Hopselva, Bodø0.01.04.00.0
368Bergebyelva0.01.04.00.0
369Vetlefjordelva0.01.01.70.0
370Steindalselva incl. Movatn in Kvam0.00.92.70.0
371Helgåa (part of Verdalsvassdraget)0.00.94.00.0
372Vikelva (Bjørkeelva)0.00.91.30.0
373Sandøla (part of Namsenvassdraget)0.00.91.80.0
374Moelva (Modalselva)0.00.91.50.0
375Rånavassdraget (Ballangen)0.00.93.20.0
376Solheimsvassdraget0.00.91.30.0
377Barduelva (part of Målselvvassdraget)0.00.96.00.0
378Herrevassdraget (Bamble)0.00.82.00.0
379Hendelva (part of Salvassdraget)0.00.81.50.0
380Bondalselva0.00.81.90.0
381Fjellvassdraget0.00.82.50.0
382Fjoneelva in Sveio0.00.83.70.0
383Ekso (Eksingedalsvassdraget)0.00.81.50.0
384Solnørelva0.00.81.10.0
385Eidsdalselva (Ytterdalselva)0.00.82.00.0
386Vikvassdraget0.00.72.00.0
387Innfjordelva0.00.72.00.0
388Bua in Budalen (part of Gaulavassdraget)0.00.73.00.0
389Grimeelv (Kaldvell)0.00.73.00.0
390Hålandselva (in Erfjord)0.00.72.00.0
391Signaldalselva in Storfjord0.00.71.00.0
392Nordelva Nordfjorden0.00.72.30.0
393Måna (Måndalselva)0.00.71.20.0
394Osvollvassdraget0.00.70.90.0
395Bremnesvassdraget0.00.61.50.0
396Harhalsvassdraget0.00.61.80.0
397Øyraelva (Rødsetelva)0.00.61.80.0
398S. Varhaugselv0.00.61.00.0
399Tennfjordelva (Engesetvassdraget)0.00.61.20.0
400Hjelma (Naustdalselva)0.00.63.20.0
401Bondhuselva0.00.61.60.0
402Hjelmelandselva0.00.61.70.0
403Kjellelva (Kjeldebotnvassdraget)0.00.61.60.0
404Snefjordvassdraget (Måsøy)0.00.50.90.0
405Oksevågvassdraget0.00.51.00.0
406Bøelva (Leirvikelva)0.00.52.30.0
407Guddalselva0.00.51.00.0
408Skorgeelva0.00.51.30.0
409Tosbotnelva0.00.51.50.0
410Straumvassdraget0.00.51.10.0
411Rosendalselva / Hattebergelva (part of Rosendalselvene)0.00.51.70.0
412Ulla (vadlaelva)0.00.51.40.0
413Lundeelva0.00.51.30.0
414Bonnåga0.00.51.90.0
415Stordalselva in Berlevåg0.00.51.10.0
416Hareidvassdraget0.00.53.00.0
417Brattlandsvassdraget (Kjerringåga)0.00.54.00.0
418Sandfjordelva in Båtsfjord0.00.52.00.0
419Homla (Hommelvikelva)0.00.51.00.0
420Åna-Sira0.00.51.20.0
421Askerelva0.00.51.30.0
422Mårelva (Sørelva)0.00.51.00.0
423Isa (Henselva) incl. Glutra0.00.42.10.0
424Horvenelva0.00.42.00.0
425Drevjavassdraget0.00.43.00.0
426Bergselva Snillfjord0.00.43.00.0
427Snilldalselva0.00.42.10.0
428Jørpelandselva0.00.41.20.0
429Børelvvassdraget0.00.42.00.0
430Kvamselva in Gaular0.00.41.20.0
431Baeelva0.00.41.00.0
432Steinsvassdraget0.00.41.00.0
433Borgevassdraget / Lilandsvassdraget0.00.41.30.0
434Tista0.00.43.00.0
435Laksåvassdraget in Evenes0.00.31.00.0
436Vestpollvassdraget0.00.30.70.0
437Vorma (Vormedalselva)0.00.31.10.0
438Vikelva0.00.30.90.0
439Guolasjåkka (Kåfjordelva)0.00.33.80.0
440Fosseelva in Strandebarm0.00.33.00.0
441N. Varhaugselv0.00.31.00.0
442Heggedalselva in Lødingen0.00.31.00.0
443Steinvikelva Dalsfjord0.00.31.20.0
444Kaljordvassdraget0.00.31.00.0
445Bunkanvassdraget0.00.30.50.0
446Sneiselvvassdraget in Lødingen0.00.30.80.0
447Vågselva in Ølsvågen0.00.31.50.0
448Andersdalselva0.00.31.00.0
449Norddalselva (Dalsbygdelva) in Norddal0.00.32.20.0
450Tysselva in Samnanger0.00.31.10.0
451Bogelva0.00.32.00.0
452Sausvassdraget0.00.31.00.0
453Tafjordelva0.00.21.70.0
454Lifjordvasssdraget0.00.20.50.0
455Lauvsneselva0.00.21.70.0
456Kongsfjordelva0.00.20.70.0
457Lakselva (Valljorda)0.00.21.00.0
458Sørbotnelva Ramfjord0.00.21.10.0
459Vaksvikelva0.00.21.30.0
460Neselva in Asker0.00.21.50.0
461Børsaelva0.00.21.00.0
462Selnesvassdraget0.00.20.50.0
463Kongsvikelva, Tjeldsund0.00.21.00.0
464Skjellåa0.00.23.00.0
465Svartvasselva0.00.22.00.0
466Ryggedalsvassdraget0.00.20.90.0
467Standalelva (Store Standal)0.00.21.00.0
468Kobbedalselva0.00.21.00.0
469Brennelva0.00.21.20.0
470Nord-Rekvikelva0.00.21.00.0
471Frøskelandsvassdraget0.00.10.50.0
472Svendsbøelva0.00.11.20.0
473Lahaugvassdraget0.00.11.00.0
474Osaelva sørfjorden0.00.11.00.0
475Andvikelva0.00.11.20.0
476S. Vartdalselv0.00.10.90.0
477Storvatnet0.00.10.90.0
478Årvikelva0.00.11.00.0
479Trollfjordelva0.00.10.90.0
480Ørskogelva0.00.11.40.0
481Feda (Fedeelva)0.00.11.30.0
482Stordalselva0.00.10.80.0
483Åstelva0.00.11.20.0
484Istra (part of Raumavassdraget)0.00.11.20.0
485Lavangselva0.00.11.10.0
486Litlevvassdraget (Lovik)0.00.10.60.0
487Flatsetvassdraget0.00.10.60.0
488Ogna (part of Steinkjervassdraget)0.00.11.00.0
489Henjaelva0.00.11.00.0
490Utla (part of Årdalsvassdraget)0.00.11.00.0
491Melselva (part of Rosendalselvene)0.00.11.00.0
492Botnedalselva in Bremanger0.00.11.00.0
493Skromma0.00.11.00.0
494Sørdalselva0.00.00.70.0
495Hasselbakkvassdraget0.00.00.40.0
496Nyelva0.00.00.70.0
497Molvikvassdraget0.00.00.70.0
498Budalsvassdraget0.00.00.60.0
499Badderelva0.00.00.50.0
500Store Torskefjordvassdraget0.00.00.50.0
501Steinslandsvassdraget0.00.00.50.0
502Lilandvassdraget0.00.00.50.0
503Nykvågvassdraget0.00.00.50.0
504Storelva in Vadsø0.00.00.20.0
505Ånnfjordvassdraget0.00.00.00.0
506Tømmerelva0.00.00.00.0
507Smørfjordelva0.00.00.00.0
508Sminesvassdraget0.00.00.00.0
509Lafjordelva0.00.00.00.0
510Navarsborrelva0.00.00.00.0
511Blåfjellvassdraget0.00.00.00.0
512Reppenelva0.00.00.00.0
513Store Lerresfjordelva0.00.00.00.0
514Adamsjokka0.00.00.00.0
515Ifjordelva0.00.00.00.0
516Austerelva in Lebesby0.00.00.00.0
517Myggvatn0.00.00.00.0
518Sagelva balsfjord0.00.00.00.0
519Pasvikelva0.00.00.00.0
520Tromsdalselva0.00.00.00.0
521Braselva (Sør-Varanger)0.00.00.00.0
522Kittdalelva0.00.00.00.0
523Tuvenelva0.00.00.00.0
524Skatvågvassdraget0.00.00.00.0
525Ramsåa0.00.00.00.0
526Vesterelva in Vardø0.00.00.00.0
527Vassvikelva0.00.00.00.0
528Melfjordelva0.00.00.00.0
529Bergselva0.00.00.00.0
530Jomfrudalselva0.00.00.00.0
531Toftenvassdraget0.00.00.00.0
532Bleikvassdraget0.00.00.00.0
533Østerelva in Båtsfjord0.00.00.00.0
534Nossvassdraget0.00.00.00.0
535Stavevassdraget0.00.00.00.0
536Båtsfjordelva0.00.00.00.0
537Olmajokka0.00.00.00.0
538Østerelva in Vardø0.00.00.00.0
539Njemenjaikajokka0.00.00.00.0
540Åseelva0.00.00.00.0
541Storelvvassdraget (to Gratangen)0.00.00.00.0
542Syltevikvassdraget0.00.00.00.0
543Lille Lerresfjordelva0.00.00.00.0
544Alteidelva (Kvænangen)0.00.00.00.0
545Ryggefjordelva0.00.00.00.0
546Hellerelva0.00.00.00.0
547Ridelva (part of Skallelvvassdraget)0.00.00.00.0
548Kibergelva0.00.00.00.0
549Norddalsvassdraget0.00.00.00.0
550Smalfjordelva0.00.00.00.0
551Nuvsfjordelva0.00.00.00.0
552Lakselva in Ullsfjord0.00.00.00.0
553Tilremvassdraget0.00.00.00.0
554Mausetelva (Mauseidelva)0.00.00.00.0
555Hellesyltelva0.00.00.00.0
556Ramstadelva0.00.00.00.0
557Riksheimselva0.00.00.00.0
558Slyngstadelva0.00.00.00.0
559Flateelva (Viåa)0.00.00.00.0
560Oppdøla0.00.00.00.0
561Eidsvågelva0.00.00.00.0
562Daugstadelva0.00.00.00.0
563Fiksdalselva0.00.00.00.0
564Hunda0.00.00.00.0
565Urkeelva0.00.00.00.0
566Barstadvikelva0.00.00.00.0
567N. Vartdalselv0.00.00.00.0
568Høydalselva Austefjord0.00.00.00.0
569Norddalselva (Vikelva)0.00.00.00.0
570Haddalselva in Ulstein0.00.00.00.0
571Ulsteinelva0.00.00.00.0
572Vågselva (Gursken)0.00.00.00.0
573Aspevikelva0.00.00.00.0
574Øyraelva (Klugsøyr)0.00.00.00.0
575Malmeelva0.00.00.00.0
576Stavikelva0.00.00.00.0
577Hegga (Femstadelva)0.00.00.00.0
578Slørdalselva0.00.00.00.0
579Hollaelva in Hemne0.00.00.00.0
580Grytelva (Hitra)0.00.00.00.0
581Skjenaldelva0.00.00.00.0
582Fora (part of Gaulavassdraget)0.00.00.00.0
583Sørdalselva (Arnevikselva in Åfjord)0.00.00.00.0
584Austdalselva0.00.00.00.0
585Hasselelva0.00.00.00.0
586Laugen (in Kvenvær)0.00.00.00.0
587Hjelaelva0.00.00.00.0
588Hoemselva0.00.00.00.0
589Torvikelva (Gjemnes)0.00.00.00.0
590Skeidsdalselva0.00.00.00.0
591Farstadelva0.00.00.00.0
592Ålvunda0.00.00.00.0
593Settemdalselva0.00.00.00.0
594Aureelva in Aure0.00.00.00.0
595Sandåa0.00.00.00.0
596Betnaelva0.00.00.00.0
597Maurstadelva in Vågsøy0.00.00.00.0
598Kjølstadelva in Eid0.00.00.00.0
599Søndeledelva / Gjerstadelva0.00.00.00.0
600Kammerfossvassdraget0.00.00.00.0
601Tinneelva (part of Skiensvassdraget)0.00.00.00.0
602Heddøla in Notodden (part of Skiensvassdraget)0.00.00.00.0
603Langgangvassdraget to Molandsvannet0.00.00.00.0
604Svåelva (Grødemsvassdraget)0.00.00.00.0
605Tauvassdraget0.00.00.00.0
606Imselva (Imsa)0.00.00.00.0
607Sandneselva0.00.00.00.0
608Orreelva0.00.00.00.0
609Bøelva (part of Skiensvassdraget)0.00.00.00.0
610Norsjø / Bråfjorden in Sauherad (part of Skiensvassdraget)0.00.00.00.0
611Selvikelva0.00.00.00.0
612Hoffselva0.00.00.00.0
613Hølenelva0.00.00.00.0
614Furuvarpbekken0.00.00.00.0
615Vesleelva (part of Sandevassdraget)0.00.00.00.0
616Bremsa (part of Sandevassdraget)0.00.00.00.0
617Merkedamselva0.00.00.00.0
618Aulielva0.00.00.00.0
619Sandeelva (main string of Sandevassdraget)0.00.00.00.0
620Førreelva0.00.00.00.0
621Vestbøelva0.00.00.00.0
622Framfjordelva0.00.00.00.0
623Instefjordelva0.00.00.00.0
624Bruelva Strandebarm0.00.00.00.0
625Flatabøelva0.00.00.00.0
626Fresvikelva0.00.00.00.0
627Dalsdalselva in Luster0.00.00.00.0
628Myklebustelva in Bremanger0.00.00.00.0
629V.Vadheimselv0.00.00.00.0
630Ø.Vadheimselva0.00.00.00.0
631Tysso in Ulvik0.00.00.00.0
632Norddøla0.00.00.00.0
633Svendsbøelva0.00.00.00.0
634Oselva0.00.00.00.0
635Kvaleelva0.00.00.00.0
636Grindeelva (river from Aksdalsvatnet)0.00.00.00.0
637Opsangerelva0.00.00.00.0
638Blåelva in Kvinnherad0.00.00.00.0
639Austdøla0.00.00.00.0
640Erdalselva0.00.00.00.0
641Austrepollelv0.00.00.00.0
642Hofstadelva Brandsfjorden0.00.00.00.0
643Sona (part of Stjørdalsvassdraget)0.00.00.00.0
644Storvasselva in Hamarøy0.00.00.00.0
645Skjelvareidvassdraget0.00.00.00.0
646Skånlandsvassdraget0.00.00.00.0
647Leirosdalselva0.00.00.00.0
648Straumsvatnvassdraget0.00.00.00.0
649Åslivassdraget0.00.00.00.0
650Sørelva, Tysfjord0.00.00.00.0
651Muskenelva0.00.00.00.0
652Forsåelva0.00.00.00.0
653Strømsneselva in Hamarøy0.00.00.00.0
654Bjørndalselva0.00.00.00.0
655Marhaugelva0.00.00.00.0
656Skauvollelva0.00.00.00.0
657Selstadvassdraget0.00.00.00.0
658Kilvikvassdraget (Storflatelva)0.00.00.00.0
659Engabrevassdraget0.00.00.00.0
660Saksenvikelva0.00.00.00.0
661Storelva in Setså0.00.00.00.0
662Brattfjordvassdraget0.00.00.00.0
663Styrkesneselva0.00.00.00.0
664Færøyvassdraget0.00.00.00.0
665Leirpollvassdraget0.00.00.00.0
666Balsnesvassdraget0.00.00.00.0
667Tindsvassdraget0.00.00.00.0
668Åvassdraget0.00.00.00.0
669Vareidvassdraget0.00.00.00.0
670Skotnesvassdraget0.00.00.00.0
671Storelva, Breivik0.00.00.00.0
672Gullstadelva0.00.00.00.0
673Urdskardvassdraget0.00.00.00.0
674Risevassdraget0.00.00.00.0
675Strengelvågvassdraget0.00.00.00.0
676Grunnførfjordelva0.00.00.00.0
677Storelva in Sydalen0.00.00.00.0
678Bottenelva / Polden in Valvågen0.00.00.00.0
679Østervikelva0.00.00.00.0
680Prestjordelva0.00.00.00.0
681Håvikelva0.00.00.00.0
682Vågevassdraget0.00.00.00.0
683Slottdalsvassdraget0.00.00.00.0
684Olderfjordelva0.00.00.00.0
685Lakselva Godfjorden0.00.00.00.0
686Blokkenvassdraget0.00.00.00.0
687Ågvassdraget0.00.00.00.0
688Reppaelva0.00.00.00.0
689Grøttemvassdraget0.00.00.00.0
690Hornelva0.00.00.00.0
691Fiskaroselva0.00.00.00.0
692Storelva0.00.00.00.0
693Røyrmarksvassdraget0.00.00.00.0
694Brusjøvassdraget0.00.00.00.0
695Vassengvassdraget0.00.00.00.0
696Brødløselva0.00.00.00.0
697Storfjordelva0.00.00.00.0
698Langfjordelva0.00.00.00.0
699Vetterhuselva0.00.00.00.0
700Høylandsvatna (part of Namsenvassdraget)0.00.00.00.0
701Tangstadelva0.00.00.00.0
702Moldelva0.00.00.00.0
703Figga0.00.00.00.0
704Hopla0.00.00.00.0
705Mossa0.00.00.00.0
706Ytterelva0.00.00.00.0
707Øyungen and Sverka (part of Årgårdsvassdraget)0.00.00.00.0
708Sitterelva0.00.00.00.0
709Storelva in Flatanger0.00.00.00.0
710Hestdalselva0.00.00.00.0
711Halsanelva0.00.00.00.0
712Dalselva0.00.00.00.0
713Bjerkaelva0.00.00.00.0
714Sannaelva0.00.00.00.0
715Skravlåga0.00.00.00.0
716Busteråga / Slettenelva0.00.00.00.0
717Daloselva0.00.00.00.0
718Kista, Strømdalselva i Rødøy0.00.00.00.0
719Sørfjordelva0.00.00.00.0
720Langsetelva0.00.00.00.0
721Leirvikelva0.00.00.00.0
722Gleinsvassdraget0.00.00.00.0
723Vikdalselva0.00.00.00.0
724Hundåla0.00.00.00.0
725Hertenelva0.00.00.00.0
726Aunelva0.00.00.00.0
727Dagsvikelva0.00.00.00.0
728Nylandselva0.00.00.00.0
729Hestadelva0.00.00.00.0
730Austvikvassdraget0.00.00.00.0
731Ranelva in Leirfjord0.00.00.00.0
732Rivers west of Eidsfjorden0.00.00.00.0

Notes on river names:

© Copyright 2017 Aage Bendiksen. All Rights Reserved.     Use of this website is governed by the Terms of Use and Privacy Policy.